• pozemné terénne úpravy

• výkopové prace minibagrom

• odvoz komunálneho a stavebného odpadu

• dovoz kameňa, štrkov a pieskov

• dovoz suchého betónu

• realizácia záhrad a jazierok

• zakladanie trávnikov

• kompletná starostlivosť o trávniky

• presádzanie stromov

• mobilná zeleň

• pozemné terénne úpravy

• výkopové prace minibagrom

• odvoz komunálneho a stavebného odpadu

• dovoz kameňa, štrkov a pieskov

• dovoz suchého betónu

• realizácia záhrad a jazierok

• zakladanie trávnikov

• kompletná starostlivosť o trávniky

• presádzanie stromov

• mobilná zeleň